Betlém - konečná podoba

12.11.2011 21:23

Veselé vánoční hody,

zpívejte, dítky,koledy !

O tom, co se vskutku stalo,

že se lidem narodilo děťátko!

 

betlemske zvirectvo

betlém